ICM Kladno

Informační centrum pro mládež

Vzdělávání v ČR

Přihlášky a přijímací zkoušky na střední školy

Student může podat max. 3 přihlášky pro 1. kolo přijímacích zkoušek do 15. března 2012. Uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. 
První kolo přijímacích zkoušek se koná od 22. dubna do 7. května 2012, podle toho, jak si ředitel školy termín stanoví. Termín zkoušek musí ředitelé střednich škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31. ledna 2012.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí zašle ředitel do 7 dnů po termínu konání zkoušky. 

Na školu, kterou si uchazeč vybere, bude muset do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek. Pokud tak neučiní, ztratí nárok na studium na dané škole.

Na veřejných školách se lze odvolat do osmi dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad a musí ho oznámit nejpozději do třiceti dnů. Odvolání podávají rodiče uchazeče.
Žádné komentáře