ICM Kladno

Informační centrum pro mládež

Volný čas

Zkamenělé moře u Řeporyj

Exkurze | 16. 10. 2011 od 9 hodin | Sraz v Nových Butovicích u odjezdu autobusu č. 256

Muzeum Českého krasu vás srdečně zve na podzimní geologicko-botanickou exkurzi do okolí Řeporyj. Seznámíme se s významnou geologickou hranici požárského souvrství třetí periody starších prvohor – siluru, nasbíráme si kotevní orgány pravěkých podmořských lilijic, poznáme lokalitu s otisky prehistorických hvězdic a navštívíme klasickou lokalitu „Mušlovka“, která si svůj název právem zaslouží! Projdeme se po dně pravěkého moře a nalezneme svědky dob dávno minulých – zkameněliny tropického silurského moře: mlže, lilijice a proslulé trilobity!


Žádné komentáře