ICM Kladno

Informační centrum pro mládež

Sociálně patologické jevy

Informace o programu.pdf, (3.68MB)
SVČVS Labyrint nabízí novinku - zážitkový výukový program primární prevence rizikového chování. Je určen pro děti a mládež ve věku 8-16 let.

Tento program je primárně nabízen školám a školským zařízením, přesto je možné tento program realizovat i pro jakoukoli ucelenou skupinu v prostorách klubu Spirála.

Program je zaměřen především na předcházení rizikovému chování s důrazem na sexuální rizikovéhé chování a přenos viru HIV, návykové látky a sociální dovednosti účastníků.