ICM Kladno

Informační centrum pro mládež

Práce v zahraničí

Práce ve Švýcarsku

Pokud je vám 18 - 29 let a láká vás na nějakou dobou (3 - 18 měsíců) odcestovat do zahraničí a trochu si vydělat, třeba prací na švýcarské farmě, může být tato nabídka pro vás zajímavá.

Agentura POVOS Pardubice již tradičně od r.1992 spoluorganizuje ve spolupráci a s pověřením oficiálního Švýcarského rolnického svazu - agentury AGROIMPULS, Laurstrasse 10, CH - 5200 Brugg,tel: 0041/56/ 4625144

ZEMĚDĚLSKOU PRAXI  ŠVÝCARSKO  2011

Podmínky: 
1. věk při nástupu 18 -  29 let     ženy i muži

2.základní znalost němčiny (nebo francouzštiny,italštiny,angličtiny) nebo dle možností se doučit nějaké minimum do odjezdu.DLE ZKUŠENOSTÍ  NENÍ TŘEBA MÍT Z JAZYKA OBAVY-většina odjíždějících osob jazyk neovládá,přesto uspějí.

3. a)buď zemědělské (lesnické) vzdělání:(pěstitel,chovatel,mechanizátor,zahradnictví,lesník) -nebo příbuzné vzdělání- dokládá se kopií vysvědčení (veškeré kopie stačí neověřené).
    b) 
    c) nebo u studujících výše uvedených oborů(učňovská, střední, vysoká škola), se dokládá potvrzením ze školy, že dotyčný bude absolvovat, s kopií posledního vysvědčení nebo potvrzením o studiu.

4.pokud možno ŘP (vodič.preuk.- pokud možno na traktor,případně osob.auto (netýká se dívek v domácnosti sedláka)) a KOPIE

5. 1x pasová fotografie           6. dobrý zdravotní stav             7. cestovní pas platný pro rok 2011-12 a KOPIE PASU   nebo    občanský průkaz (a KOPIE O.P. ,pokud není pas)

9. případně kopie dalších osvědčení - např.svářečské, inseminační,kombajn,pila,osvědčení o registraci soukromého rolníka (i příbuzných),výpis z podnikového rejstříku, atd.

10.výhodou je doporučení např. od Zemědělské školy, Agrární komory, Svazu soukromých rolníků, vesnického obecního řadu, zemědělského podniku ,soukromého rolníka-i příbuzného a pod.

11.životopis, postačí i česky nebo slovensky,,po polski  (lze zpracovat na kontaktní schůzce)                                    

12
.praktická schopnost,praktické zkušenosti vykonávat všechny zemědělské činnosti .

Praxe je oficiálně za účelem získání zkušeností se švýcarským zemědělstvím a obsahuje teoretické i praktické odborné vzdělávání.

 Praxe se koná zpravidla na jednotlivých švýcarských rodinných farmách. Praktikant -praktikantka vykonává veškeré činnosti na farmě,ženy případně i v domácnosti. Během praxe dostává praktikantskou odměnu od 2.440,-SF brutto/čistého minimálně cca 850,- SF měsíčně (dle zkušeností obvykle  více,v průměru :+- 1000-1200 SF,vyšší odměny cca 1500-1700 SF / 1 měs., dle morálky praktikanta a potřeby sedláka) +ubytování a stravování a je pojištěn dle švýcarských zákonů. 1 S F - cca 17 Kč,cca 22 Sk.

Agentura Povos si vyhrazuje výběr omezeného počtu uchazečů, kteří splňují podmínky, doloží výše uvedené doklady a složí na místě kauci-vložné(výše částky platí do odvolání,nejdéle pro r.2011):1)na 4 - 3 měsíce: 4.900,- Kč/1 přihlášená osoba,4.600,-Kč/2 přihlášené osoby-každá,4.300,- Kč/3 a více přihlášených osob-každá.Zprostředkováno školou- uchazeč uhradí 4.000 kč.

Lze se se mnou dohodnout na slevě za dopravu na schůzku.

Písemné doporučení bývalého praktikanta POVOS-sleva 300,-Kč.Bývalí praktikanti POVOS-sleva 300,-Kč.Bývalí praktikanti mohou absolvovat  druhý pobyt , pokud mají  dobré reference od prvního sedláka. 

Vložné je vratné dle zprostředkovatelské smlouvy v případě neúspěchu zprostředkování (neúspěch není obvyklý).

Během praxe se praktikant účastní  exkursí ve Švýcarsku.Další náklady: zpáteční jízdenka autobusem Brno-Pha -Curych ve slevě nyní cca  1900,- Kč (Bratislava  obdobně?). Praxe je legální- praktikant obdrží švýcarské praktikantské povolení k určitému sedlákovi na určitou dobu.Při výběru je u nezletilých zájemců nutná přítomnost zákonného zástupce.PRAXI NELZE zkrátit. Pro omezený počet praktikantů a délku úřední procedury (cca 3 měsíce ,obvykle ale podstatně kratší) je žádoucí schůzka co nejdří ve dle dohody (obvykle v Pardubicích,hlavní nádraží ČD- restaurace ,nebo restaurace HYPERNOVA-proti nádraží,parkoviště nebo Sezemice,rest.Sezemický dům) na níže uvedených telefonních číslech:

Agentura POVOS,ing.Jan Klouček,Počaply 65,53304 Sezemice,okr. Pardubice,CR. Internet: povos.webpark.cz, E-mail: j.kloucek@centrum.cz (další kontakt:Kvarta Plus,Lány u Dašic 28,53002 Pardubice),+420606476811 (mobil-stále

Pro úspěch schůzky nutno být vybaven dle tohoto letáku.PO DOHODĚ LZE PŘIHLÁŠKU ZASLAT I POŠTOU!!Švýcarští rolníci jsou poměrně konservativní skupina,uvyklá životním podmínkám na farmách. Praktikant musí počítat s tím,že se  přizpůsobí rodině a způsobu života na farmě.Naše jazykové znalosti jsou stále na dosti nízké úrovni,proto je dobré využít času do plánovaného odjezdu k asp oň základní jazykové přípravě.Dle zkušeností ale není třeba mít z úrovně znalosti cizího jazyka obavy,mnohem významnější je přizpůsobivost a osobní houževnatost a vytrvalost praktikanta-praktikantky(pracovníka-pracovnice).

Dle Agroimpulsu se od praktikanta neočekává:   že je netolerantní-že je nepodnikavý-že je bez zájmu-že přijel do Švýcarska jen kvůli penězům-že je uzavřený-že jen žádá a nic nedává

Dle Agroimpulsu se od praktikanta očekává:    vstřícnost,flexibilita-zájem o švýcarské zemědělství-chuť se něco přiučit a začlenit se do rodiny-znalost jazyka-tolerance k jiné kultuře-chuť manuelně pracovat

Termíny pro rok     2011 na 4 nebo 3 měsíce:                          od  1.3.,1.6.,1.7.,podzim               nebo  po dohodě  i mimo termín v průběhu celého roku a i na delší dobu .Přihlášku podává zájemce obvykle osobně při schůzce.

Prosím o případné předání letáku dalším zájemcům z Vašeho okruhu nebo zveřejnění vhodným způsobem.V PŘÍŠTÍM ROCE OČEKÁVÁME OBDOBNÉ TERMÍNY

Nezávislé reference -články o pobytu praktikantů: AGROMAGAZIN č.10-2001,str.12-14 ,České noviny z 17.10.2002-č.6,noviny-deník pro Rakovnicko RAPORT z 8.10.02.

Věrohodnost a reálnost výše uvedeného lze ověřit rovněž na Švýcarském rolnickém svazu-agentuře Agroimpuls(kontakt viz nahoře) a případně na příslušném švýcarském vyslanectví v Praze a Bratislavě.

Děkuji.Ing.Jan Klouček
 
Žádné komentáře