ICM Kladno

Informační centrum pro mládež

Práce v zahraničí

Bataypora 2012

Pro mladé lidi starší 18 let připravila INEX-SDA zajímavý letní workcamp v Brazílii.

Centro de Memória Jindřich Trachta (NGO) se snaží o celkové rozšíření obzoru mladých obyvatel města Bataypora a opírá se v tom o skutečnost, že zakladatel města a jeho nejbližší spolupracovníci pocházeli z tehdejšího Československa.Workcamp počítá výlučně s účastníky z České republiky, popřípadě ze Slovenska, kteří mají svou přítomností a činností napomoci přiblížit a zviditelnit zemi původu zakladatelů města. Přispěje ke vzájemnému sbližování mladých lidí různých národností, poznávání odlišných postojů, mentalit a životních stylů a odbourávání předsudků a stereotypů. Bude mít pozitivní vliv na rozvoj jazykové kompetence stávajících studentů českého jazyka, popřípadě probudí další zájem o češtinu. Zlepší se vztahy k cizincům a vzroste zájem o osobní setkání s nimi a navázání přátelství.

Více informací naleznete na http://www.inexsda.cz/cs/bataypora2012

zdroj: INEX-SDA
Žádné komentáře