ICM Kladno

Informační centrum pro mládež

Občan a společnost

Kromě obecných informací z NICM se podívejte na

oficiální stránky města

nebo na

informační kladenský portál

Berete podporu v nezaměstnanosti? Můžete si přivydělat až 4000 Kč

 

Pokud přijdete o práci a novou nemáte, zaregistrujte se co nejdříve na kterémkoliv úřadu práce. Budete zařazeni do evidence uchazečů o práci. Udělejte to ještě před uplynutím výpovědní doby, můžete tak okamžitě získat informace o volných místech. 
Jakmile vaše výpovědní doba skončí, podejte co nejdříve na úřadu práce v místě svého trvalého bydliště žádost o zprostředkování zaměstnání. Dnem podání této žádosti, kterou musíte odnést osobně (zaslání poštou ani elektronicky zákon neumožňuje), budete zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání. 
Pokud to stihnete do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání, budete evidováni ihned první den své nezaměstnanosti.

Podpora v nezaměstnanosti je maximálně 13 762 korun
Po dobu evidence na úřadu práce za vás bude stát platit zdravotní pojištění. Sociální pojištění vám ovšem hradit nebude. Období, po které vás úřad práce povede v evidenci uchazečů o práci, se vám ale započítá jako účast na důchodovém pojištění. 
Ovšem i to má svá omezení, počítat se bude doba, po kterou vám náleží podpora v nezaměstnanosti, pak ještě maximálně jeden rok od doby, kdy už na podporu nárok nemáte.
Přísluší-li vám podpora v nezaměstnanosti (máte zaplacené důchodové pojištění alespoň za 12 měsíců během posledních dvou let), bude její výše stanovena z průměrného měsíčního výdělku z vašeho posledního zaměstnání. 
I výše podpory má svou hranici - maximálně můžete od ledna pobírat 13 762 korun.
POZOR: Pokud máte s výpovědí nárok na odstupné, a nezáleží na tom, zda vám je zaměstnavatel skutečně zaplatil či vám je dluží, podporu v nezaměstnanosti dostanete až po uplynutí doby, za jakou jste odstupné dostali.

Přivydělat si můžete maximálně čtyři tisíce hrubého měsíčně
Možná se vám stane, že budete marně hledat odpovídající práci a ani úřad práce vám žádnou nenabídne. Jediné, na co občas narazíte, jsou krátkodobé brigády. Pokud na některou z nich kývnete, můžete si měsíčně přivydělat maximálně čtyři tisíce korun hrubého. 
Každý takovýto přivýdělek (takzvané nekolidující zaměstnání) musíte úřadu práce nahlásit, a to nejpozději v den nástupu. Pokud to neuděláte, může dojít k sankčnímu řízení, což by mohlo negativně ovlivnit vaši případnou další evidenci na úřadu práce.
Pokud si budete přivydělávat a zároveň budete mít ještě nárok na podporu v nezaměstnanosti, vyplácení podpory se vám na dobu přivýdělku zastaví. Obnoví se opět, až váš přivýdělek skončí. Zároveň se vám o dobu, po kterou bylo zastaveno vyplácení podpory v nezaměstnanosti, prodlouží období nároku na podporu.
Zdravotní pojištění za vás stát hradí i v době, kdy trvá vaše krátkodobá brigáda, protože jste stále vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Příklad: Pan Jaroslav je od 1. listopadu 2011 veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Vzhledem k tomu, že mu je 45 let, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu pěti měsíců (do 31. března 2011). 
V listopadu se mu naskytla krátkodobá brigáda na pět dní za 2 500 korun hrubého. V prosinci si na dohodu o provedení práce přivydělal celkem třikrát (dva dny - tisíc korun, jeden den - 500 korun a pět dní - 2 500 korun hrubého) a vydělal si čtyři tisíce korun hrubého. I v lednu si již přivydělal čtyři tisíce korun, přičemž na brigádě strávil osm dní. 
Jaroslav dostál své povinnosti - v žádném z měsíců si nevydělal více než čtyři tisíce korun hrubého a každý z přivýdělků nahlásil na úřadu práce. Pobírání podpory v nezaměstnanosti se mu zároveň prodloužilo o 21 dní, protože během přivýdělků mu bylo její vyplácení pozastaveno.

Nabízenou práci neodmítejte
Zaměstnanci úřadu práce se vám pochopitelně budou snažit najít takovou práci, která bude odpovídat vaší kvalifikaci i vašim možnostem. Najdou-li pro vás vhodné místo a i vy je bez uvedení vážného důvodu odmítnete, můžete být z evidence vyloučeni.
Pokud místo přijmete a bez vážného důvodu je sami nebo dohodou do půl roku ukončíte, na úřad práce se můžete opět přihlásit až po šesti měsících ode dne vzniku pracovního poměru. Totéž platí i pro uchazeče, kterému úřad práce místo zprostředkuje, ale pro hrubé porušení pracovních povinností s ním zaměstnavatel pracovní poměr ukončí.


Zdroj: NICM, Idnes